บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ธ.ค. 2566

| 4,791 view

การแจ้งเกิด/สูติบัตร

 

การแจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน ด้วยตัวเอง