บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ธ.ค. 2566

| 1,278 view

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

 

สามารถติดต่อขอนัดหมายได้ที่
โทร. 030-7 94 81 112 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เฉพาะช่วงเวลา 14.00 - 17.00 น.)
e-mail : [email protected]

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้เพื่อแสดงว่า ผู้ที่มายื่นคำร้องขอยังมีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีจริง โดยต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตด้วยตัวเองเท่านั้น เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องมีดังต่อไปนี้

  • ต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง (Endorsement))
  • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุด
  • สำเนาหนังสือบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ชุด (หากเป็นข้าราชการ)
  • สำเนาใบแสดงถิ่นฐานในประเทศเยอรมนีฉบับปัจจุบัน (aktuelle Meldebestätigung) 2 ชุด
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตฉบับละ 15 ยูโร

ผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น