บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ย. 2566

| 6,763 view

รายชื่อวัดไทยในเยอรมนี (68 แห่ง)

ท่านสามารถดูแผนที่ของวัดไทยในเยอรมนี ตามนี้>>>

เขตอาณาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (15 แห่ง)

Berlin (5 แห่ง)

 1. วัดพุทธาราม
  Wat Buddharama, Buddharama Verein e.V.
  เจ้าอาวาส พระโสภณพุทธิวิเทศ (เจ้าคุณเบอร์ลิน)
  Schoenagelstr. 24, 12685 Berlin
  Tel. +49 (0) 30 933 3072 +49 (0)16 0447 5667
  Email: [email protected]
 2. วัดพุทธวิหาร
  Buddhavihara Buddha Verein Berlin e.V.

  เจ้าอาวาส พระโพธิคุณวิเทศ
  Malchower Straße 23, 13089 Berlin-Pankow
  Tel. +49 (0) 30 4169 8444-6
  Fax. +49 (0) 30 4071 3580
  Facebook: วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี (Wat Buddhavihara Berlin)
 1. วัดป่าโพธิธรรม
  Wat Pah Bodhi-Dhamm
  เจ้าอาวาส พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล
  Breitehornweg 1 A, 10489 Berlin
  +49 (0) 176 6261 0958
 2. วัดสัจจะ
  Wat Sacca - Buddhistisches Kloster der Thai-Waldtradition (Tan Philipp Piyadhammo)
  เจ้าอาวาส พระปิยธฺมโม
  Nöldnerstraße 19, 10317 Berlin
  +49 (0) 152 2357 3414

 3. สำนักสงฆ์ชีวธรรมกุลสลา
  Sanghrarefugium Jiva Kusala
  เจ้าอาวาส พระไลฟ์ สุธัมโม
  Kyffhauserstrasse 5, 10781 Berlin
  Tel. +49 (0) 301 202 7309 +49 (0) 176 3900 1439
  Email: [email protected]
  Website: http://www.jivakusala.de/

 

Brandenburg (2 แห่ง)

 1. วัดสังฆทานเยอรมัน
  Wat Sanghathan Thai-German Buddhistisches Kloster & Meditationzentrum
  เจ้าอาวาส พระครูสมุห์รชตะ อิสฺสโร
  Brandenburgische Straße 76a, 15566 Schöneiche bei Berlin
  +49 (0) 30 2843 9729
  Email: [email protected]
  Facebook: Wat Sanghathan Deutschland
 1. วัดธรรมกายเบอร์ลิน
  Dhammakaya Meditation Centre Berlin
  เจ้าอาวาส พระมหากิมย้ง
  Dahlewitzer Dorfstraße 40A, 15827 Blankenfelde-Mahlow
  Tel. +49 (0) 337 0890 9888
  Email: [email protected]
  Facebook: Dhammakaya Meditation Centre Berlin

 

Sachsen (2 แห่ง)

 1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมไลพ์ซิก - วัดไทย ไลพ์ซิก
  Dhammazentrum Leipzig

  เจ้าอาวาส พระมหาอนุศักดิ์ จนฺทสีโล
  Gottsched Str. 18, 04109 Leipzig
  +49 (0) 152 1051 2825
  Facebook: ศูนย์ปฏิบัติธรรมไลพ์ซิก - วัดไทย ไลพ์ซิก
 1. วัดมหาธาตุ เยอรมนี
  Wat Mahathat Germany

  เจ้าอาวาส พระครูปลัดไพบูลย์กิจ อัคคะวิปุโล
  Kreuzstr. 12  01855 Sebnitz Germany
  Tel. +49 (0) 359 7183 1930, +49 (0) 359 7183 1931

 

Hamburg (2 แห่ง)

 1. วัดพุทธบารมี
  Wat Buddhabharami TDKV e.V.
  เจ้าอาวาส พระครูคุณสารโสภณ
  Woeschenhof 11, 22045 Hamburg
  +49 (0) 40 7930 0232
  Fax. +49 (0) 40 7930 0234
  Facebook: Wat Buddhabharami. วัดพุทธบารมี
 1. วัดพระธรรมกายฮัมบวร์ก
  Wat Phra Dhammakaya Hamburg

  เจ้าอาวาส พระมหาจันทร์ดี ธมฺมสิทธิ
  Am Silberberg 1 , 29581 Gerdau
  Tel. +49 (0) 41 6382 6924
  Email: [email protected]
  Facebook: Wat Phradhamakayahamburg

 

Bremen (2 แห่ง)

 1. วัดพุทธเมตตาบารมี
  Wat Buddhamettaparami Bremen
  เจ้าอาวาส พระมหาชูชาติ
  Wittenberger Str. 6, 28219 Bremen
  +49 (0) 421 6855 5614
  Email: [email protected]
  Facebook: Wat Buddha Metta Parami Bremen
 1. วัดพุทธสุจิณโณศีลคุณ
  Wat Buddha Sujinno e.V.

  เจ้าอาวาส พระสังวาลย์ สุธีโร
  Zum Piepenkerl 21, 49090 Osnabrück
  Tel. +49 (0) 541 3472 8545 +49 (0) 152 1792 9829
  Facebook: watosnabrueck

Schleswig-Holstein (1 แห่ง)

 1. วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมืองเพลิน เยอรมนี
  Tiger Temple Engel Plön, Germany
  เจ้าอาวาส พระกิติศักดิ์ เหมวณฺโณ
  Wasserwerksweg 28, 24222 Schwentinental
  Tel. +49 (0) 431 7858 0128

Niedersachsen (Lower Saxony) (1 แห่ง)

 1. วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์
  Wat Dhammavihara Hannover
  เจ้าอาวาส พระมหาทองนาค นาควโร
  Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover (Ahlem)
  Tel: +49 (0) 51 1768 5746
  Fax: +49 (0) 51 1542 1931 

เขตอาณา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (33 แห่ง)

Thüringen (1 แห่ง)

 1. วัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ปราสาท Schloss Könitz
  Buddhistisches Zentrum Schloss Könitz

  เจ้าอาวาส พระโสภณพุทธิวิเทศ (เจ้าคุณเบอร์ลิน)
  Schloss Könitz
  Schlossberg 16, 07333 Unterwellenborn
  Tel. +49 (0) 16 0447 5667
  Email: [email protected]

 

Nordrhein-Westfalen (14 แห่ง)

 1. วัดป่าอนาลโย
  Wat Pah Analyo Buddhistischer Verein NRW e.V.
  พระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน วิ. (ชัชวาลย์ สุภทฺโท)
  Wittener Str. 177, 44149 Dortmund
  Tel. +49 (0) 231 2069 8868
  Email: [email protected]
  Website: www.watpah-analayo.org
  Facebook: w.analayo
 1. วัดธรรมบารมี
  Wat Dhammabharami Thailändischer

  Dortmund Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund
  Tel. +49 (0) 23 1696 9615
 1. วัดพุทธเมตตา วาร์บวร์ก (ม)
  Wat Buddhametta Warburg e.V.

  พระครูสังฆรักษ์กิตติศักดิ์ อภิวฑฺฒโน
  Bahnhof str. 82, 34414 Warburg,
  Tel. +49 (0) 564 1743 2664, (49) (0) 151 1564 2196, +49 (0) 17 1381 4021
  E-mail : [email protected]
 1. วัดพระธาตุดอยสุเทพ
  Meditation Center of Wat Phrathat Doi Suthep

  พระครูวิเทศขันตยาภรณ์
  Wittgensteiner Str. 6, 57271 Hilchenbach,
  Tel. +49 (0) 273 3814 8827, +49 (0) 176 2414 7444
  E-mail : [email protected]
 1. วัดเจริญธรรม
  Wat Charoen Dham e.V.       

  พระครูวิบูลย์ปริยัตยาภรณ์
  Brunnen str., 22, 32676 Lügde,
  Tel. +49 (0) 528 1163 6821, +49 (0) 176 2859 4718, +49 (0) 152 0654 5227
  Email: [email protected]
 1. วัดธรรมนิวาส
  Wat Dhammanivas

  พระครูใบฏีกา สมุทร อคฺควํโส
  Dürener Str. 243, 52249 Eschweiler
  Tel. +49 (0) 240 3556 5833
  Email: [email protected]
  Website: www.wat-dhammaniwasa.de
 1. วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
  Wat Buddha Nordrhein-Westfalen

  เจ้าอาวาส พระมหาวันชัย อิ่มสกุล
  Roemer Str. 586, 47443 Moers
  Tel. +49 (0) 284 1881 3581
  Tel. เจ้าอาวาส +49 (0) 177 461 3025   คุณนันทวรรณ +49 (0) 152 3885 4228
  Fax. +49 (0) 284 1881 3457
  E-mail: [email protected]
 1. สํานักสงฆ์เมตตาบารมี ดอร์ทมุน
  Wat Mettaparami Dortmund TDKV.e.V

  เจ้าอาวาส พระสุยันโต อภิสุริโย
  Hüttenbruchweg 9B, 44265 Dortmund
  Tel. (+49) (0) 231 7991 1553, +49 (0) 157 7499 8799, +49 (0) 152 1839 5957,+49 (0) 176 6345 8641
  E-mail: [email protected]
  Website: www.wbb-ha.com
  Facebook: Watmettaparami Dortmund
 1. วัดพุทธภาวนาโคโลญจน์ เยอรมนี
  Wat Buddha Bhavana Cologne Germany

  เจ้าอาวาส พระไสว ฐิตธมฺโม
  Hoppersheider Busch 27, 51467 Bergisch Glasbach
  Tel. +49 (0) 152 1120 3147
  E-mail : [email protected]
  Facebook: watbuddhabhavana.cologne.1
 1. วัดพุทธสามัคคี ดุสเซลดอร์ฟ
  Wat Buddhasamakkee Düsseldorf

  เจ้าอาวาส พระมหาจำเริญ เขมวิโร
  Markusstrasse 44, 47055 Duisburg
  Tel. +49 (0) 203 3924 2084, +49 (0) 1521 924 1818
  Facebook: mahabuddha.dusseldorf
 1. วัดชัยมงคล
  Wat Chaimongkol

  เจ้าอาวาส พระครูโสภณบุญวัฒน์
  Frankfurter Str. 753, 51149 Cologne,
  Tel. +49 (0) 220 3699 2898
 1. วัดพุทธบารมีโบคุม
  Wat Buddhabharami Bochum

  Herforder Str 2., 44625 Herne
  เจ้าอาวาส พระครูวรธรรมพินิต (สมพร วรธมฺโม)
  Tel. +49 (0) 232 5569 9293, +49 (0) 157 8151 9329, +49 (0)16 2484 5617
  Email: [email protected]
 1. สํานักสงฆ์วัดมิ่งเมืองธรรมาราม
  Wat Mingmuang Thammaram

  เจ้าอาวาส พระมหายอดดอย ปญฺญาภรโณ
  Hochstrasse 33, 42117 Wuppertal
  Tel. 0202 870 29076, 0160 2720078
  E-mail: [email protected]
  Facebook: Wat Mingmuang Thammaram Wuppertal
 1. วัดป่าพุทธประทาน
  Wat Pa Putthapratan

  Klosterbauerschafter Str. 200,
  32278 Kirchlengern
  Tel. +49 (0) 151 5630 5095
  Email: [email protected]   

 

Rheinland-Pfalz (7 แห่ง)

 1. วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์
  Wat Phra Dhammakaya Rheinland

  เจ้าอาวาส พระมหาวิวัต ฌาเนสโก
  Mainzer Str. 255, 55218 Ingelheim am Rhein
  Tel. +49 (0) 176 6687 7389
  Email: [email protected]
 1. วัดบุญญาราม
  Wat Bunyaram Thailändischer Kulturverein Schönborn e.V.

  เจ้าอาวาส พระอนันต์ ฉนฺทโก (รัตนะ)
  Im Weilert 1, 67808 Schoenborn
  Tel. +49 (0) 63 6199 4653
  Facebook: Bunyaram
 1. วัดไทยพุทธอาภา
  Thailändischer Kulturverein Wat Thai Buddha Apa e.V.

  เจ้าอาวาส พระครูพุทธิปภากร อาภากโร (ชัชวาล สาระขันธ์)
  Maudacher Str. 70, 67065 Ludwigshafen
  Tel. +49 (0) 175 769 6303
  E-Mail: [email protected] [email protected] [email protected]     
 1. วัดธรรมะศรัทธาราม
  Wat Dhammasattharam

  เจ้าอาวาส พระครูปลัดทวีศักดิ์ ถิรธมฺโม   
  Lothringerstr. 82, 66955 Pirmasens
  Tel. +49 (0) 633 1608 2893, +49 (0) 151 7565 6659 คุณสุวิทย์ +49 (0) 17 1656 1567
  E-mail : [email protected] [email protected]
 1. วัดพุทธวิปัสสนา
  Wat Buddhavipassana

  Hauptstr. 24 56653 Wassenach
  Tel. +49 (0) 26 3694 1438
  Fax: +49 (0) 26 3696 9676
  Facebook: ajarntong
 1. วัดโรจนกรรัตนาราม
  Wat Rojanakornrattanaram

  เจ้าอาวาส พระมหาไพโรจน์ โรจนธัมโม
  Karolinenstr.3, Heuchelheim, 67259
  Tel. +49 (0) 623 8764 5567, +49 (0) 16 2316 9777, +49 (0) 157 3631 1233
  E-mail : [email protected]
 1. วัดพระธาตุศรีจอมทอง เยอรมนี
  Wat Phradhatusrichomtong Germany e.V.

  เจ้าอาวาส พระศรีศิลปาจารย์
  Jakob-Kneip-Straße 1, 56283 Morshausen
  Tel: +49 (0) 260 5514 9669
  Facebook: วัดพระธาตุศรีจอมทอง เยอรมนี

 

Saarland (2 แห่ง)

 1. วัดสมเด็จเยอรมนี
  Wat Somdej Germany
  เจ้าอาวาส พระครูปลัดไพบูลย์กิจ อัคคะวิปุโล (สีลาผวง)
  19, 66679 Losheim am See
  Tel. +49 (0) 687 2921 4410
  Mobile. +49 (0) 17 4610 9153
  Email: [email protected]

 2. วัดตรีเทพนาคราช
  Wat Trieteb Naga

  เจ้าอาวาส พระครูพุทธิปภากร อาภากโร (ชัชวาล สาระขันธ์)
  Bahnhofstraße 51, 66125 Saarbrücken
  Tel: +49 (0) 17 5769 6303
  E-mail: [email protected]

 

Hessen (9 แห่ง)

 1. วัดโพธิธรรม แฟรงก์เฟิร์ต
  Wat Bodhi-Dhamm, Buddhistischer Verein e.V.

  เจ้าอาวาส พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล (เบญจมินทร์ วรกิจโจ)
  Melchoirstr. 9, 65929 Hoechst/Frankfurt am Main
  Tel. +49 (0) 69 3006 6768-9
  Email: [email protected]
  Website: http://bofhidhamm.com
  Facebook: wat bodhi-dhamm frankfurt-höchst
 1. วัดพุทธมงคลวราราม
  Wat Buddhamongkolwararam Germany
  เจ้าอาวาส พระครูศรีวิริยเมธี (พยรรคฆิณฑต์ วิริยเมธี)
  Oberwald str. 3, 63538 Gross-Krotzenburg
  Tel/Fax +49 (0) 61 8691 4890
  Website: buddhamongkol.com
  E-mail: [email protected]
  Facebook: watbuddhamongkolwararam
 1. วัดพุทธปิยวราราม
  Wat Buddha Piyawararam

  Wat Buddha Piyawararam
  เจ้าอาวาส พระครูภาวนาพุทธิวิเทศ วิ. (ชเนศร์ ชุตินฺธโร)

  Dietzenbacherstr. 6, 63303 Dreieich-Gotzenhain
  Tel. +49 (0) 61 0383 3253
  Fax. +49 (0) 61 0383 1958
  E-Mail: [email protected][email protected]  
  Website: www.buddhapiya.org
 1. วัดเพื่อพระนิพพาน
  Buddhistisher Tempel Für Nirwana

  เจ้าอาวาส พระครูใบฎีกาอำนาจ อาภาโส
  Erfurter Str. 7, 34582 Borken-Dillich
  Tel. +49 (0) 17 4488 8998
  E-mail: [email protected]
 1. วัดพุทธเมตตามหามงคล
  Wat Puttamettamahamongkol

  เจ้าอาวาส พระนักรบ รักขิตโต
  Tränkweg 7, 63699 Kefenrod
  Tel. +49 (0) 604 9952 1979 (+49) (0) 17 5443 1862
  E-mail: [email protected] 
  Facebook: วัดพุทธเมตตามหามงคล
 1. วัดหลวงพ่อใส
  Wat Luang Pho Sai

  รักษาการเจ้าอาวาส พระอิทธิพล หัตถพร (ชินวโร)
  Am Pflaster 11-13, 63593 Biebergemünd
  Tel. (+49) (0) 16 0160 4486
  E-Mail: [email protected]
 1. สมาคมศิษย์วัดท่าซุง
  Siht Wat Thazung

  เจ้าอาวาส พระวิเชียร สุธมฺมปายโก
  Hasengartenstr. 22, 65189 Wiesbaden
  Tel. +49 (0) 61 1341 7194
  E-mail: [email protected]
 1. วัดป่าภูริทัตตาราม
  Wat Pah Puritattaram Buddhisthische

  เจ้าอาวาส พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ (สํารอง ภทฺทิโย)
  Gemeinschaft Sandfeld 12, 35396
  Tel. (+49) 641-877-3000
  Fax. (+49) 641-3013103
  E-mail: [email protected] 
  Web: www.watgiessen.com
 2. วัดไทยคาสเซิล
  Wat Thai Kassel

  เจ้าอาวาส พระปฏิภาณ รตนปญฺโญ       
  Korbacher Str. 661, 34270 Schauenburg (Martinhagen)
  Tel. +49 (0) 560 1895 8567

เขตอาณาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก (20 แห่ง)

Baden Württemberg (10 แห่ง)

 1. วัดสังฆวิหาร ชตุทท์การ์ท
  Wat Sanghavihara Stuttgart

  เจ้าอาวาส พระโพธิคุณวิเทศ
  Lerchen Str. 79, 70176 Stuttgart
  Tel. +49 (0) 711 3196 3999
  Mobile. +49 (0) 171 499 5236
  Fax: +49 (0) 711 3196 3998
  Website: www.watthaistuttgart.de  
  Facebook: WatThaiStuttgart
 1. วัดพุทธอังคีรสาราม บาลิงเง่น
  Wat Sanghavihara Balingen
  เจ้าอาวาส พระมหาพยอม สุพิศ (สุทสฺสโน)

  Schömberger Str. 41, 72336 Balingen
  Tel. +49 (0) 74 3338 3480
  Email: [email protected]
  Facebook: Watbuddhaangkirasaram Balingen
 1. วัดพุทธไฮล์บรอนน์
  Wat Buddha Heilbronn

  เจ้าอาวาส พระมหาเฉลิมศักดิ์สิทฺธิชโย
  Raiffeisen Str. 58, 74182 Obersulm-Willsbach
  Tel. +49 (0) 713 4516 5651/5652
  Fax: +49 (0) 713 4516 5650
  Email: [email protected]
  Facebook: Budha Watheilbronn
 1. ศูนย์พุทธศาสนาและสมาคมวัฒนธรรมไทย โบเด้นเซ
  Thailändisches Kultur Zentrum-Bodensee e.V.

  เจ้าอาวาส พระมหาขวัญยืน อิ่มอุรา
  Lindauer Str.76, 88085 Langenargen
  Tel. +49 (0) 75 4393 9777  Fax: +49 (0) 75 4393 9778
  Email: [email protected] 
  Facebook: Zentrum für Buddhismus und Thailändische Kultur-Bodensee e.V.
 1. วัดพุทธนันทาราม
  Wat Buddhanantaram

  เจ้าอาวาส พระมหาไปรวิทย์
  Brücken Str. 7, 74921 Helmstadt-Bagen
  Tel. +49 (0) 152 0393 6336
  Facebook: WATBUDDHANANTHARAM.GERMANY
 2. วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
  Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald

  เจ้าอาวาส พระสมุห์ธีระวิทย์ (ธีรวิชฺโช)
  Wilhelm-Franz Str. 1, 77971 Kippenheim
  Tel. +49 (0) 78 2520 9864-5
  Email: [email protected]
  Facebook: Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald
 3. วัดไทยสามัคคี
  Wat Thai Samakhee Germany

  เจ้าอาวาส พระมหาสมพร ฐิตเมโธ
  Hirenbach Str. 7, 73565 Spraitbach
  Tel. +49 (0) 7176 45 451 35
  Mobile. +49 (0) 179 7299 501
  Email: [email protected] 
  Website: www.watthaisamakhee.de
  Facebook: Wat Thaisamakheegermany
 1. วัดธรรมวิสุทธาราม
  Wat Dhammavisuttharam Frickenhausen- Linsenhofen

  เจ้าอาวาส พระสีวัย โชติปญฺโญ
  Bodelschwingh Str. 49, 72636 Frickenhausen- Linsenhofen
  Tel. +49 (0) 7025 8779999
  Facebook: Wat Dhammavisuttharam Linsenhofen
 1. วัดไทยชวาร์ซวาลด์
  Wat Thai Schwarzwald e.V.

  เจ้าอาวาส พระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย
  Werner Str.1, 78713 Schramberg
  Tel. +49 (0) 742 2954 2925
  Mobile. +49 (0) 17 1756 1594
  Facebook: Watthaischwarzwald e.V.
 1. วัดวิปัสสีสุมิตตาราม
  Vipassy Thai Temple

  เจ้าอาวาส พระอาจารย์กาว ปัญญาวโร
  Brunnenstr. 2, 76327 Pfinztal
  Tel. +49 (0) 176 6669 5665 +49 (0) 721 4706 2298
  Email: [email protected]
  Facebook: Karlsruhe Thai Tempel

 

Bayern (10 แห่ง)

 1. วัดไทยมิวนิค กีซิ่ง
  Wat Thai Munich Giesing
  เจ้าอาวาส พระครูวิเทศธรรมรังษี (ชน ชุติมนฺโต ชัยอํานาจ)

  Bad-Dürkheimer Str. 14, 81539 München-Giesing
  Tel. +49 (0) 89 812 4641
  Fax: +49 (0) 89 6801 9228
  Mobile. +49 (0) 17 3326 4112
  Email: [email protected] 
  Website: www.watthaimn.com
  Facebook: Watthai.Munich.Gigsing
 1. วัดพุทธธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรม) เมืองไฟร์ซิ่ง
  Buddhadhamma Temple
  Dürneck 24a, 85354 Freising

  Tel. +49 (0) 816 1986 5319-20
  Fax. +49 (0) 816 1989 7070
  Mobile. +49 (0) 152 1171 0714
  Email: [email protected]
  Facebook: WatThaiFreising
 1. วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก
  Wat Thai Buddhistisches Zentrum Nürnberger e.V.

  เจ้าอาวาส พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์
  Gundelfinger Str. 14, 90451 Nürnberg
  Tel. +49 (0) 91 1431 8787
  Facebook: watthai10
 1. วัดเทพวงศาราม ลายน์บวร์ก
  Thailändischer Kulturverein e.V. Wat Thepwongsaram Leinburg
  เจ้าอาวาส พระครูธรรมธรชัชฐากร อาริโย (กันสุกัน)
  Gersdorfer Hauptstr. 4, 91227 Leinburg – Gersdorf
  +49 (0) 912 0181 9400 / +49 (0) 176 5163 6692
  Email: [email protected]
  Website: www.wat-thepwongsaram.com
  Facebook: watthepwongsaram
 1. วัดสันติวราราม (พุทธสมาคมและศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน)
  Wat Santiwararam (Buddhistisches Glaubens- und Meditationszentrum e.V.)
  เจ้าอาวาส พระครูสมุกิตติพร กิตติวโร

  Marktstrasse 2, 89362 Offingen
  Tel. +49 (0) 822 4804 5888 / +49 (0) 151 6374 3168
  Email: [email protected]
  Facebook: Watsantiwararamgermany
 1. วัดพระราชพรหมยาน (ท่าซุง)
  Wat Praraschaprommajan (Thasung)

  เจ้าอาวาส พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ ประธานสงฆ์
  Max-Planck-Str. 23, 93158 Teublitz-Katzdorf
  Tel. +49 (0) 947 1605 7041 / +49 (0) 947 1605 7043
  Mobile. +49 (0) 176 5324 5999
  Email: [email protected]
  Facebook: วัดพระราชพรหมยาน ท่าซุง
 1. วัดไทยบีเบอร์บาค รัตนาราม
  Wat Thai Biberbachrattanaram e.V. *กำลังหาที่ตั้งวัดใหม่

  คุณสุรัชนี Högg (กรรมการวัด)
  Tel. +49 (0) 84 3294 8361
 1. วัดไทยเอาก์สบวร์ก
  Wat Thai Augsburg e.V

  เจ้าอาวาส พระสิทธิกรณ์ ธนปตฺโต
  Ulrichsmahd 7, 86179 Augsburg
  Tel. +49 (0) 17 0702 8639
  Facebook: Wat Thai Augsburg EV
 1. วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
  Wat Phra Dhammakaya Bavaria

  เจ้าอาวาส พระวิเทศภาวนาธรรม
  Heinkelstr. 1, 86343 Königsbrunn
  Tel. +49 (0) 823 1957 4530/1
  Email: [email protected]
  Website: https://watbavaria.de
  Facebook: watphradhammakayabavaria
 1. วัดป่ามุตโตทัย
  Muttodaya Forest Monastery

  เจ้าอาวาส พระจัตฺตมโล
  Herrnschrot 50, 95236 Stammbach   
  Tel. +49 (0) 92 5696 0435 (เวลา 7.15-7.45 น.)
  Email: [email protected]