บริการประชาชน

บริการประชาชน

กงสุลสัญจร

การจัดกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเฟอร์

17 พ.ย. 2566

การจัดกงสุลสัญจร ณ เมือง Neumunster วันที่ 2 กันยายน 2566 และ ณ นคร Hamburg วันที่ 16 กันยายน 2566

3 ส.ค. 2566

การจัดกงสุลสัญจร ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเฟอร์

14 ก.พ. 2566

การจัดกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธเมตตาบารมี นครเบรเมิน

7 ก.พ. 2566