การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ ดร. ฟรังค์ - วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริยา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ ดร. ฟรังค์ - วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริยา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ม.ค. 2567

| 295 view

ดร. ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริยา มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ตามคำเชิญของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและภูมิอากาศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคณะผู้แทนภาคธุรกิจเยอรมนีร่วมอยู่ในคณะด้วย โดยในระหว่างการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ประธานาธิบดีฯ มีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคณะผู้แทนภาคธุรกิจฝ่ายเยอรมนีจะเข้าร่วมรับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนและโอกาสทำธุรกิจในประเทศไทย พร้อมกันนี้ จะมีการแถลงข่าวร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีฯ และภริยาพร้อมด้วยคณะผู้แทนเยอรมัน ณ ทำเนียบรัฐบาล

ในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานวโรกาสให้ประธานาธิบดีฯ พร้อมด้วยภริยา เข้าเฝ้า ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต นอกจากนี้ ประธานาธิบดีฯ และคณะ จะเยี่ยมชมโรงงานเมอร์เซเดซ-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ณ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีและความพร้อมด้านแรงงานมีฝีมือ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ประเทศไทยจึงมีศักยภาพเป็นฐานการผลิตรถยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานาธิบดีฯ และคณะจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโรงงานดังกล่าวมีศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริดจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำที่ใหญ่อันดับต้นของโลก ซึ่งช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทยภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการผลิตข้าวที่ยั่งยืนแบบครบวงจร (Inclusive Sustainable Rice Landscape Project) ณ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม นอกจากนี้ ประธานาธิบดีฯ และคณะผู้แทนเยอรมันจะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยด้วย

การเยือนครั้งนี้นับเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งแรก นับตั้งแต่ ดร. ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เคยมีการเยือนประเทศไทยในระดับประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อปี ๒๕๔๕ ที่สำคัญเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำรัฐจากต่างประเทศเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดปัจจุบัน การเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีฯ ในครั้งนี้เป็นโอกาสของฝ่ายไทยและเยอรมนีในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรทั้งในด้านการเมือง การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย รวมทั้งต่อยอดความร่วมมือในมิติสำคัญต่าง ๆ บนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ของโลกทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ต่อไป

picture credits: Bundesregierung/Steffen Kugler

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ