เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินพบปะนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัวที่ศึกษาในกรุงเบอร์ลิน รัฐบรันเดินบวร์คและพื้นที่ใกล้เคียง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินพบปะนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัวที่ศึกษาในกรุงเบอร์ลิน รัฐบรันเดินบวร์คและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2567

| 220 view
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และ น.ส. ศศิพินทุ์ ศิริภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร.) พบปะนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนส่วนตัวจำนวน ๑๑ คนที่ศึกษาในกรุงเบอร์ลิน รัฐบรันเดินบวร์ค และพื้นที่ใกล้เคียง ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยในการพูดคุยกับนักเรียนฯ เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมความมุ่งมั่นของนักเรียนฯ ในการตั้งใจศึกษาแม้ว่าต้องพบกับความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะการห่างครอบครัวมาศึกษาในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานในบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคย ตลอดจนความท้าทายทางด้านภาษาเยอรมันในการศึกษาและการดำรงชีวิต เอกอัครราชทูตฯ ให้กำลังใจนักเรียนฯ ในการศึกษาและชี้แนะเรื่องการสร้างสมดุลในการเรียนและการสร้างประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย เช่นการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในระหว่างการศึกษาในเยอรมนี รวมทั้งอวยพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการศึกษาและสิ่งต่างๆ ที่มุ่งหวังในปี ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เยอรมนีเป็นประเทศที่นักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางมาศึกษามากที่สุดเป็นอันดับที่ ๕ จากจำนวนประเทศทั้งหมดที่มีนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางมาศึกษาและเป็นอันดับ ๑ ในกลุ่มประเทศ EU รวมทั้งมีนักเรียนไทยมาศึกษาเป็นระยะเวลานาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ