งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2567

| 642 view
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
 
วัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ปราสาท Schloss Könitz, Germany จะจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรม จำนวน 73 รูป (ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) เพื่อถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2567
 
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR Code นี้ สามารถส่งใบสมัครของท่านได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
2. อีเมล [email protected]
3. ไปรษณีย์: วัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ปราสาท Schloss Könitz, Germany Schloßberg 16, 07333 Unterwellenborn

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ใบสมัคร.pdf