งาน Thai Festival: Love at First Rice ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน

งาน Thai Festival: Love at First Rice ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2567

| 156 view

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พร้อมทีมประเทศไทยเข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน Thai Festival: Love at First Rice ที่วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567

งาน Thai Festival: Love at First Rice นำเสนอความโดดเด่นของไทยในมิติต่างๆ โดยเฉพาะ “ข้าว” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการจัดงานนี้ ผ่านการจัดนิทรรศการข้าว และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอาหารไทยภายในงาน โดยมีผู้ประกอบการไทยประมาณ 20 ร้านค้า จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของไทย ได้แก่ อาหารไทย ผักและผลไม้สดไทย ขนมไทย ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ของที่ระลึก ชุดผ้าไทย ฯลฯ นอกจากนี้ มีการแสดงวัฒนธรรมไทย อาทิ โขน มโนราห์ และมวยไทย รวมทั้งมีพื้นที่ให้บริการนวดไทย เพื่อสร้างความนิยมไทยในเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปสู่ขยายตัวเลขการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเยอรมนีต่อไป โดยการจัดงานทั้งสองวันมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวเยอรมัน ทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ภายในงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ