สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินและชุมชนไทยร่วมทำบุญครบรอบ ๒๙ ปี ของวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินและชุมชนไทยร่วมทำบุญครบรอบ ๒๙ ปี ของวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

| 197 view
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (ได้รับหมายจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน) เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๒๙ ปี ของวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ซึ่งพระโพธิคุณวิเทศเป็นประธานคณะสงฆ์วัดพุทธวิหารและมีพระโสภณพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานพิธี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม ในงานฯ ครั้งนี้มีพระสงฆ์และชุมชนไทยในเยอรมนีและในประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน
 
งานทำบุญครบรอบ ๒๙ ปี ของวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป การถวายภัตตาหารเพล ในช่วงบ่ายมีการแสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ การสวดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิธีถวายผ้าป่ากองทุนสร้างพระอุโบสถวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน นอกจากนี้ ยังมีการปิดทองลูกนิมิตเอกที่ได้ตั้งไว้ในพิธีเมื่อปีที่แล้ว รวมทั้งลูกนิมิตบริวารเพิ่มเติม
 
วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เป็นวัดไทยวัดแรกในกรุงเบอร์ลิน ในอุปถัมภ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ราชบัณฑิต วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร อยู่ระหว่างการขออนุญาตกับทางการเยอรมนีในสร้างอุโบสถ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับสาธุชนชาวพุทธที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณภาพจาก FB วัดพุทธวิหาร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ