สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมจัดคูหาไทย ส่งเสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารไทยในงาน Grüne Woche 2024

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมจัดคูหาไทย ส่งเสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารไทยในงาน Grüne Woche 2024

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ม.ค. 2567

| 305 view

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดคูหาไทย “Thailand Marktplatz” ในงาน Grüne Woche 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ Messe Berlin อาคาร ๑๘ โดยมีนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดงานฯ และ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ และคณะได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยการจัดคูหาไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเข้มแข็งและศักยภาพของผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งนวัตกรรมอาหารของไทย ภายใต้หัวข้อ Sustainable & Innovative Market for people and communities โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร ตลอดจนสร้างโอกาสและเครือข่ายในการขยายตลาดสินค้าเกษตรในเยอรมนีและสหภาพยุโรป

ภายในคูหาไทย มีการออกร้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากโครงการในพระราชดำริ อาทิ เห็ดชิตาเกะกรอบจากร้านมูลนิธิโครงการหลวง กล้วยสุกกรอบและกล้วยอบจากร้านภูฟ้า น้ำหวานดอกมะพร้าวจากภัทรพัฒน์ กาแฟแบบแคปซูลจากร้านดอยตุง รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์สปาและเสริมความงามจากผู้ประกอบการไทยที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติพื้นบ้านของไทย อาทิ มะพร้าว มะกรูด สมุนไพร ต่างๆ ได้แก่ แชมพู ยาสีฟัน เวชสำอางค์ ผลิตภัณฑ์สปา รวมทั้งอาหารแห่งอนาคต (Future food) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ไอศกรีมผลไม้แช่แข็ง และอาหารทานเล่นจากผู้ประกอบการ Thai Park รวมทั้งมีการสาธิตทำอาหารจากเชฟดาลัด กำภู ณ อยุธยา เชฟและเจ้าของร้านอาหารไทยมิชลินในกรุงเบอร์ลิน (ร้าน Kin Dee) การรำไทย แกะสลัก นวดไทยโดยร้านนวดไทยบ้านช้าง

นอกจากนี้ กระทรวงอาหารและเกษตรของเยอรมัน (BMEL) ได้จัดการประชุมรัฐมนตรีเกษตรโลก - Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ ได้เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
งาน GFFA จัดคู่ขนานกับงาน Grüne Woche สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพิ่มเติม ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑. สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงจัดการเสวนาในหัวข้อ “ผลการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาระบบการเกษตรที่สูง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการหลวง ๕๕ ปี” เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการกล่าวเปิดการเสวนา การเสวนาดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยนำเสนอพระราชกรณียกิจในการสืบสานและดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะการลดการเพาะปลูกพืชที่ผิดกฎหมาย (ฝิ่น) และการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่ในพื้นที่สูง ซึ่งเป็น success story ที่ประจักษ์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำและการสร้างระบบนิเวศเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างพอเพียง

๒. GFFA Innovation Forum โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้ประกอบการ startup ด้านการเกษตรของไทย ๓ รายมาร่วมออกบูธ ได้แก่ Ricult- แอพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร DistarFresh- vertical farming และ Happy Grocers - ecommerce ผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมด้านการเกษตรของไทยในเวทีนานาชาติ ซึ่งมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว. เกษตรฯ และ Ms. Claudia Müller, Parliamentary State Secretary, Federal Minister of Food and Agriculture (BMEL)

Grüne Woche เป็นงานแสดงสินค้าทางการเกษตรนานาชาติชั้นนำด้านอาหาร เกษตรกรรม และพืชสวน ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรป จัดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยเฉพาะในฤดูหนาว ในช่วงที่ผ่านมา Grüne Woche ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคมในปัจจุบัน เช่น การปกป้องสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน การอนุรักษ์ทรัพยากร และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๘๘ โดยมีผู้เข้าร่วมจัดจาก ๔๑ ประเทศ และ ๑๒ รัฐของเยอรมนี และจัดคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีเกษตรโลก (GFFA - Global Forum for Food and Agriculture) เป็นประจำทุกปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ