เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อุปทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมออกร้านในคูหาไทย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อุปทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมออกร้านในคูหาไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2567

| 251 view

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อุปทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมออกร้านในคูหาไทย #ThailandMarktplatz ในงาน #GrüneWoche2024 อุปทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน Green Week กับผู้ประกอบการไทยและนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาการดำเนินโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ