กงสุลสัญจร ณ เมืองฮันโนเฟอร์

กงสุลสัญจร ณ เมืองฮันโนเฟอร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2566

| 250 view

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดให้มีบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองฮันโนเฟอร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเฟอร์ เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง และการนิติกรณ์เอกสาร รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่ชุมชนไทย ในโอกาสนี้ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวทักทายและเชิญชวนชุมชนไทยพร้อมครอบครัวที่เดินทางมาเข้ารับบริการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ วัดธรรมวิหารฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้วย ทั้งนี้ มีประชาชนที่อยู่อาศัยในเมืองฮันโนเฟอร์และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาเข้ารับบริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ประมาณ 100 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณวัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเฟอร์ สำหรับการสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในเมืองฮันโนเฟอร์ที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานและการสนับสนุนกิจกรรมจนทำให้การบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ