วันที่นำเข้าข้อมูล 8 Feb. 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 Feb. 2023

| 222 view

 

Wirtschaftsangelegenheiten, Frankfurt am Main

Anschrift: Bethmannstraße 58, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 254 94 640
Fax.: (069) 254 94 642 0
E-mail: [email protected]

 
   
Frau Pitinun Samanvorawong    
Stellvertretende Generalkonsulin 
Frau Taneeya Foocharoen Konsulin (Wirtschaft)