เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สถานะล่าสุดการดำเนินการจัดส่งซองบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

10 พ.ค. 2566

วิธีการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

8 พ.ค. 2566

สถานะล่าสุดการดำเนินการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

5 พ.ค. 2566

คำแนะนำในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร์ พ.ศ. 2566 ทางไปรษณีย์

26 เม.ย. 2566

แจ้งข้อมูลการจัดส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมเอกสารประกอบการลงคะแนน

21 เม.ย. 2566

วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

19 เม.ย. 2566

วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

17 เม.ย. 2566

ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

11 เม.ย. 2566

การตรวจสอบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

29 มี.ค. 2566