รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2567

11 ก.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

24 พ.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ 31 มกราคม 2567

16 ม.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

22 พ.ย. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

16 ต.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 อัตรา

11 ก.ย. 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา

11 ก.ค. 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา

11 ก.ค. 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

11 ก.ค. 2566