ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

27 ม.ค. 2566

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งเสมียน

26 ม.ค. 2566

การจัดกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธเมตตาบารมี นครเบรเมิน วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

9 ม.ค. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ปีงบประมาณ 2566

9 ม.ค. 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ

6 ม.ค. 2565

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต

8 มี.ค. 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)