ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เรื่อง การขยายเวลาจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง

14 มี.ค. 2567

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง

29 ก.พ. 2567

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

7 ส.ค. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ปีงบประมาณ 2566

9 ม.ค. 2566