ติดต่อเรา/วันหยุด

ติดต่อเรา/วันหยุด

5,850 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ที่อยู่: Lepsiusstrasse 64/66, 12163 Berlin
โทร.: (030) 794 810
โทรสาร.: (030) 794 81 511
E-mail: ข้อมูลกงสุล: [email protected]
E-mail: ข้อมูลทั่วไป: [email protected]

RTE

 

                                       นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ  เอกอัครราชทูต