ติดต่อเรา/วันหยุด

ติดต่อเรา/วันหยุด

14,809 view

ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

Lepsiusstrasse 64/66, 12163 Berlin
วันเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 13.00 น. และ 14.00 - 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: +49 030 794 810
หมายเลขโทรสาร: +49 030 794 811 18
อีเมล ทั่วไป : [email protected]

งานบริการด้านกงสุล
วันเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างช่วงเวลา 09.00 – 13.00 น.
สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ ระหว่างช่วงเวลา 14.00- 17.00 น.
ข้อมูลทั่วไป/ประชาสัมพันธ์ +49 030 794 810
อีเมล ฝ่ายกงสุล : [email protected] 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนไทย +๔๙ (๐) ๑๕๒๐๓๕ ๑๙๑ ๓๙ หรือ +๔๙ (๐) ๑๖๒ ๕๒๐ ๗๕๕ ๓

หนังสือเดินทาง
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. (ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและเยอรมัน (ดูวันหยุดราชการคลิกที่นี่)
โทรศัพท์ +49 030 794 811 11 (เวลา 14.00 - 17.00 น.)
อีเมล: [email protected]


บัตรประชาชน
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. (ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและเยอรมัน (ดูวันหยุดราชการคลิกที่นี่)
โทรศัพท์ +49 030 79 481 114 (เวลา 14.00 - 17.00 น.)
อีเมล: [email protected]


งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. (ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและเยอรมัน (ดูวันหยุดราชการคลิกที่นี่)
โทรศัพท์ +49 030 794 811 12 (เวลา 14.00 - 17.00 น.)
อีเมล: [email protected]

วีซ่า
โทรศัพท์ +49 030 794 811 17 (เวลา 14.00 - 17.00 น.)
อีเมล: [email protected]
โทรสาร +49 030 79 48 11 18

 

RTE_Contact