การจัดกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเฟอร์

การจัดกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเฟอร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 333 view

เอกสารประกอบ

Hannover_16122566.pdf